Actualitza un navegador modern per tal de gaudir d'una experiència millor!

Bcl Soho House Barcelona Membership

  • Totes les aplicacions de Soho House es fan amb la membresia per la Local House com a prioritat. Cada membresia és únicament aprovada després de la revisió adicional del Comité. Al marcar aquesta casella, acceptes la membresia Local House en cas de que el Comité no accepti la teva sol·licitud per la membresia Every House.